NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Környezeti Fenntarthatósági Intézet

Beszélgetések az önellátásról – a biogazdálkodás és az ökologikus életmód alapjai

Beszélgetések az önellátásról – a biogazdálkodás és az ökologikus életmód alapjai

Könyvajánló - Első kötet

A valószínűleg nem végérvényesen három kötetet számláló, azonos című sorozat az Öko-völgy Alapítvány gondozásában jelent meg 2012 és 2017 között. Az utóbbi évtizedben egyre növekvő számú vidékre költözni kívánók és önellátásra törekvők fokozott érdeklődése hívta életre a Krisna/Öko-völgy működése során felhalmozódó és letisztuló két (három) évtizednyi tapasztalat lejegyzésének, közreadásának gondolatát. A kötetlen dialógus formájában megírt mintegy 700 oldalnyi gazdagon illusztrált munka nagyon életszerű-életszagú – a pragmatikus megközelítés mellett azonban mély filozófiai-spirituális üzeneteket is hordoz.

Azokat az olvasókat, akik nem győzik kivárni egy hosszú írás végkifejletét, és a befejezést már az első kézbevételkor elolvassák, a 3. kötet legutolsó 2 oldala minden bizonnyal meggyőzi a kitartó olvasás értékéről, hasznáról. Itt 12 tanácsban foglalják össze a szerkesztők, hogy melyek azok a tanulságok, amelyeket bárki magával vihet az olvasottak alapján – függetlenül attól, hogy lesz-e valaha egy darab föld, ahol kísérletezhet-e a növénytársításokkal, vagy próbálkozik-e majd természetes gyógymódokkal, vagy akár saját tó-vízgyűjtő építésével.

Mindhárom kötetről elmondható, hogy ezek és egyéb hasonló, a tartalom döntő többségét alkotó technikai részletek azok figyelmét is leköthetik, akik csak egy karosszékben töltött olvasási élményt keresnek. A számszerűsített, tényeken alapuló, gyakorlatias témataglalás kifejezett előnye a szövegnek; egyszerű, érthető képletekbe foglalja a tárgyaltak valószerűséget, megvalósíthatóságát. Az adatok a szerzők-szereplők saját maguk által fejlesztett rendszereinek működőképességének kimutatása mellett összehasonlításra is szolgálnak a múlt és jelen magyar realitás, illetve a nemeztközi és magyar helyzet viszonyainak meghatározásához.

Az első kötet jó 10 éve jelent meg, és a mai energiaválságos időszakban olvasva ugyan a sorok között érződik a 2008-as világválság megtorpanása, az akkor megfogalmazott megállapítás, hogy korunkban az önellátási inkább kedv és lehetőség, mint kényszer kérdése a „kényelmes városi élet” általános uralma mellett ma már nem teljesen állja meg a helyét. Az azóta eltelt évek a szerzők, megszólalók önellátó élet melletti voksa és az azzal járó lemondások mögött rejlő előrelátását bizonyítják, amit ma már nem lehet indokolatlan pesszimizmusnak tekinteni.

A beszélgetőfelek emellett őszintén vallanak a fogyasztói társadalom nyújtotta előnyökhöz való kötődéseikről, beidegződéseik oldódásának akadályairól. Kun Andrástól elhangzó „az önellátás nem lehet kényszermunka eredménye” kitétel mutatja, hogy a kötetek megírásának motivációja az érdeklődők vagy éppen ellenzők bevezetése egy új világba, és nem egy zárt közösség próbálkozása, hogy saját (vélt) erkölcsi felsőbbrendűségét hangoztassa.

A Közszolgálati Egyetem polgárságának különösen szembeötlő lehet, hogy a megszólaló közösségi tagok a feladataikról szolgálatként számolnak be. A Krisna/Öko-völgy lakói bhakták, azaz Krisna odaadó szolgái, mely tény teljes életmódjukat, értékrendjüket, pillanatról pillantra született döntéseiket határozza meg. Hogy ez pontosan mit jelent, azt minden Krisna-tudatú egyénileg ismeri fel magában az életmód melletti elköteleződése és hosszú, élet(ek)en át tartó önvizsgálat során, melynek eszköze, és nem célja az önellátó gazdálkodás. 

Az első kötet összesen 15 dialógusa az élelmiszer önellátás területeit fedi le éghajlatunkon, ahol a legnagyobb kihívás az év felét jellemző alulfűtött időszak, mely egyben a természet alvó periódusa is. Erre a kevés világos órával rendelkező visszahúzódásra nemcsak a lakóépületek temperálásáról, hanem a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvízről és táplálékról is gondoskodni kell úgy az ember, mint az állatai számára. Egy ökogazdaságban nemcsak a háziállatok, hanem a teljes ökoszisztéma egészségéről gondoskodnak, ahol a legkisebb talajmikróbától az énekesmadarakon át a rovarokig mindenkinek jól kell laknia. 

A második kötet ismertetésével egy következő cikkben jelentkezünk, ahol a lakto-vegetáriánus életmód és egészségmegőrzés alapjaival ismerkedhetünk meg, némi kitekintéssel az energiaellátás és -gazdálkodás körülményeire.

A Beszélgetések az önellátásról – a biogazdálkodás és az ökologikus életmód alapjai című sorozat mindhárom kötete az Öko-völgy Alapítvány jóvoltából Egyetemünk könyvtári állományába kerül.

 

Szöveg: Máthé Katalin

Képek: Öko-völgy Alapítvány


Címkék: KFI Könyvajánló