NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Környezeti Fenntarthatósági Intézet

Dr. Pongrácz Alex

Pongrácz Alex (1987) jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kormányzástani és Közpolitikai Tanszékének adjunktusa, az Eötvös József Kutatóközpont tudományos ügyeinek szervezője. Középiskolai és egyetemi tanulmányait Győrött végezte; a jogi egyetemi végzettséget igazoló oklevelét 2012-ben a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán szerezte meg. A PhD cím használatára jogosító oklevelet 2016-ban vette át. 2012 és 2017 között a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának oktatója. 2017-től a Magyar Bűnüldöző című orgánum főszerkesztője. 2016 és 2019 között a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület tagja. A Magyar Jog- és Államtudományi Társaság tagja. Fő kutatási területe az államelmélet; annak eszmetörténete mellett kiemelt figyelmet fordítva a nemzetállamok változó világban betöltött szerepére és lehetőségeire, valamint a klímaváltozás államelméleti és politikai filozófiai összefüggéseire.