NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Környezeti Fenntarthatósági Intézet

Bemutatkozás

„No one can do everything, but everyone can do something!”

Üdvözlöm Intézetünk honlapján!

Kis Norbert vagyok, egyetemünk tanára, az Intézet megbízott vezetője. Családommal egy falusi vályogházban lakunk, munkába tömegközlekedéssel és gyalog járok. Számomra a fenntarthatóság életfilozófia és a legfontosabb ügy! 2022. július 15-én jöttünk létre Egyetemünk központi intézeteként, működésünket pedig idén ősszel fogjuk elindítani hallgatókkal, kutatókkal, szakértőkkel! Az Intézet start-up tudásközösség, amelynek legfőbb célja a közszolgálati szellemiségű tudománykommunikáció a környezeti és társadalmi fenntarthatóság kérdéseiben. Start- up, mert még kicsik vagyunk, de erősek leszünk. A tudomány, sőt a tudományok fúziója vezethet a fenntarthatóság új tudománya felé.

Az Intézet szélesre tárja kapuját mindenki előtt, aki jobban meg akarja érteni a bioszférában, a társadalmi együttélésben és a természeti erőforrások területén zajló komplex változásokat, azok hatásait és azokra adott válaszaink fontosságát. A következő 20-30 év fenntarthatósági átállásában a mai középiskolás és egyetemista korosztálynak döntő szerepe lesz. Kapnak-e ők elég teret arra, hogy elmondják véleményüket, kibontakoztassák tehetségüket és megvalósítsák ötleteiket a fenntartható világról? Egyetemi intézetként küldetésünk a fiatal értelmiség és az egyetemi kutatók új vitafórumának, kreatív műhelyének, projektközpontjának kialakítása. Szeretnénk kiszélesíteni a nyilvánosságot publikációk, blogok, újmédia csatornák, médiaszereplések útján, mert többet és többet kell foglalkozni a fenntarthatóság kérdéseivel és a lehetséges megoldásokkal. Küldetésünknek tekintjük, hogy világnézetként és értékrendként közvetítsük a fenntarthatósági fordulat és a természetközpontú gondolkodás sürgető szükségét! Morális kérdésről van szó, amennyiben a mértékletesség és az egyensúly keresésének erényét kell gyakorolnunk.

Sokat kell tennünk még, hogy megértsük: mindenkinek mindenben változtatnia kell! Senki sem tud mindent megtenni, de mindenki tehet valamit! Családi háztartásában, civilként, munkavállalóként, vállalkozóként, vállalatként, egyetemi polgárként vagy éppen egy Kormány tagjaként! Hatalmas változtatási potenciál birtokában vagyunk. Kényszerek hatása alatt gyors és nagy hatású energiamegtakarítást tudtunk elérni 2020- tól a COVID-19 hatására és a jelenkori energiaválsághoz való gyors alkalmazkodás is ígéretes. A kisebb közösségek, így a családok, falvak, városok, egyetemek, sőt a nemzeti közösség fokozott szerepét valljuk a fenntartható életközösségek szervezésében. Az államnak oroszlánrészt kell vállalnia a zöld növekedési pályák kialakításában, a piac csak erős állami támogatásokkal képes a zöld fordulatra.

Valljuk, hogy most még változtathatunk, hogy az emberi élet fenntartható legyen! Sok kicsi változásból nagy változások lesznek! Minden szinten takarékosabban, gazdaságosabban, okosabban kell használni az energiát és a természetet!